Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XIII sesja Rady Miejskiej

Informuję, że XIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie odbędzie się w środę, 30 września 2015 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza. Serdecznie zapraszam.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
6. Wręczenie pamiątkowego dyplomu z okazji jubileuszu 90-lecia MKS Tuchovia Tuchów.
7. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie,
2) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych w gminie Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji,
3) w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
4) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
5) w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tuchów”,
6) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Reymonta 1 w Tuchowie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
7) w sprawie zmian w Uchwale nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej gminy Tuchów na lata 2015–2028,
8) w sprawie zmian w Uchwale nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 stycznia 2015 roku – Uchwała budżetowa gminy Tuchów na 2015 rok.
8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
mgr Ryszard Wrona

Skip to content