Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jak walczyć z sezonową depresją?

Rozpoczyna się jesień, pora kiedy najczęściej dopadają nas depresyjne nastroje. Jeżeli charakterystyczne objawy choroby towarzyszą nam ponad dwa tygodnie i pojawiają się codziennie nie powinno się ich lekceważyć. Depresja to jedna z chorób, której leczeniem zajmuje się Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów.

Osoby dotknięte tym schorzeniem, ale także innymi dolegliwościami leczonymi przez psychiatrów, mogą tu uzyskać pomoc bezpłatnie, w ramach kontraktu placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Warto podkreślić, że do psychiatry nie trzeba mieć skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja. Pierwszy kontakt pacjentów następuje zazwyczaj przez działające w ośrodku: poradnię zdrowia psychicznego i poradnię psychologiczną.
Specjaliści w tych placówkach tylko w tym roku udzielili blisko 800 porad. Wśród pacjentów były osoby dotknięte depresją, ale też schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi. Do poradni zgłaszają się też chorzy z zaburzeniami nastroju, osobowości lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Specjalistyczna terapia, dla osób, które wymagają tej formy leczenia odbywa się w dziennym oddziale psychiatrii. Pacjenci po uzyskaniu skierowania z poradni przychodzą tutaj przez pięć dni w tygodniu, na pięć godzin dziennie. Biorą udział w licznych zajęciach terapeutycznych, realizowanych przez zespół specjalistów w zakresie: psychiatrii, psychologii, psychoterapii i terapii zajęciowej. Mają także zagwarantowany posiłek. Uczestniczą też w treningach kształtujących określone umiejętności np. kulinarne, oraz poprawiających ich sprawność w zakresie komunikacji czy asertywności.
Pomoc w oddziale uzyskują osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, adaptacyjne, osobowościowe czy nastroju. Zespół terapeutów oferuje też konsultacje dla rodzin i bliskich pacjentów.

W ośrodku działają ponadto dwie poradnie leczenia uzależnień, które w tym roku udzieliły blisko 150 porad. Trafiają do nich osoby mające problemy z narkotykami i lekami, jak również uzależnione od hazardu, zakupów czy internetu. Dominują jednak chorzy, uzależnieni od alkoholu. Są oni poddawani specjalistycznej terapii, trwającej nawet 20 miesięcy. W leczenie – w ramach partnerskiego programu wsparcia – zaangażowały się samorządy z terenu powiatu tarnowskiego. W programie uczestniczy w tym roku osiem gmin. Dzięki temu od stycznia w Tuchowie i Wojniczu zorganizowano ponad 500 sesji terapii indywidualnej i grupowej.
Ośrodek prowadzi także leczenie środowiskowe zwane domowym. Obejmuje ono udzielanie wizyt w miejscu zamieszkania pacjentów ze schorzeniami psychicznymi. Dotyczy to osób, które, ze względu na stan zdrowia lub trudny dostęp nie mogą korzystać z leczenia w poradniach. Specjaliści przyjmują zgłoszenia pacjentów, kwalifikujących się do objęcia tą formą opieki. Po pozytywnej kwalifikacji indywidualnie ustalony jest plan terapeutyczny dla każdego chorego.
Warto pamiętać, że nieleczona depresja zazwyczaj się nasila. Im wcześniej podejmiemy leczenie, tym większe są szanse na trwałą poprawę i zapobieżenie nawrotom choroby. Do niepokojących symptomów, mogących świadczyć o depresji zaliczamy: poczucie ciągłego zmęczenia, ociężałość, smutek, przygnębienie, utratę zainteresowań, niechęć do pracy i życia, trudności ze skupieniem uwagi, zamartwianie się, unikanie spotkań ze znajomymi, wczesne budzenie się, brak apetytu czy bóle głowy.
Ze specjalistami pracującymi w Tuchowie przy ul. Kolejowej 8b można się skontaktować telefonując pod numer: 14 653 52 49.

Skip to content