Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XIX sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1515) zwołuję dziewiętnastą, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie na środę 20 stycznia 2016 r.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 13:00 w sali posiedzeń w Ratuszu, Ip. ul. Rynek 1 w Tuchowie.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podejmowanie uchwał:
1) w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
2) w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Ryszard Wrona
Przewodniczący Rady

Skip to content