Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XVI Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 28 grudnia 2007 roku (piątek), o godzinie 11.00. Obrady toczyć się będą w sali narad w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie
mgr Ryszard Wrona

Skip to content