Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dwa projekty zakończone

W grudniu zakończyły się dwa projekty realizowane przez szkoły naszej gminy. „Przez działanie do wiedzy o regionie” oraz „Już pływam” były finansowane przez Urząd Marszałkowski w kwotach odpowiednio 114 022 zł oraz 28 400 zł.

Program „Przez działanie do wiedzy o regionie” był realizowany od września do 15 grudnia 2007 r. w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja JST” we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, których organem prowadzącym jest gmina Tuchów (12 szkół). Oferta skierowana była do wszystkich uczniów szkół wiejskich oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach, z problemami
edukacyjnymi i wychowawczymi z 2 szkół miejskich. W ramach projektu zrealizowano 1050 godz. zajęć dodatkowych, w czasie których uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez udział w kółkach przedmiotowych, informatycznych, artystycznych, krajoznawczo-turystycznych, ekologicznych oraz uczyli się czynnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe.
Drugi program „Już pływam” był realizowany od 24 września do 15 grudnia i obejmował naukę pływania dla 11 grup po 15 uczniów w każdej (łącznie 165 dzieci). Każda z grup raz w tygodniu korzystała z basenu pod opieką opiekuna oraz instruktora nauki pływania. W sumie każdy z uczniów spędził 20 godzin na basenie.

Skip to content