Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXX, nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Tuchowie, na którą serdecznie zapraszam w dniu 8 kwietnia 2009 r. (środa), o godzinie 14:00. Obrady toczyć się będą w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Program:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
6. Odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Skip to content