Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zabezpiecz tyły – blisko pół tysiąca przebadanych osób

To jeden z programów profilaktycznych, który cieszy się największym powodzeniem. Po trzech miesiącach Centrum Zdrowia Tuchów wykonało już 40 % zabiegów diagnostycznych, zaplanowanych na ten rok.

Z programu profilaktyki raka jelita grubego uruchomionego pod koniec ubiegłego roku skorzystało już prawie 500 osób. Zainteresowani mogą się rejestrować pod numerem telefonu 728 588 355.

Kolonoskopia jest badaniem umożliwiającym wykrycie guza wraz z ewentualnymi zmianami współwystępującymi. W trakcie badanie możliwe jest pobranie wycinków do badania histopatologicznego oraz usunięcie polipów wielkości do 10 mm. Wcześniej jednym z czynników stanowiących barierę w realizacji programu był strach pacjentów przed bólem podczas badania. Obecnie wszyscy zainteresowani otrzymują znieczulenie. Jak pokazuje praktyka korzysta z niego ponad badanych 90 % osób. Podstawową przyczyną rezygnowania ze znieczulenia jest konieczność prowadzenia samochodu, bezpośrednio po zabiegu diagnostycznym.

Z badania mogą bezpłatnie skorzystać osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego. Do jego wykonania są także kwalifikowane osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, z rozpoznaniem raka jelita grubego. Ponadto do programu włączone są osoby młodsze od 25. roku życia, z rodzin z tak zwanym zespołem Lyncha, w których prawdopodobieństwo choroby jest wyższe, ze względu na uwarunkowania genetyczne.

Pacjenta na badanie kieruje lekarz rodzinny lub lekarz specjalista. Podczas rejestracji można uzyskać informacje niezbędne do tego, aby właściwie przygotować się do zabiegu. Żeby zapewnić dokładność i bezpieczeństwo badania jelito musi być puste. W tym celu na 1-3 dni przed badaniem powinno się przejść na płynną dietę.

Kolonoskopia jest skuteczną metodą zapobieganie onkologicznym zmianom jelita grubego. Po takim badaniu ryzyko zachorowania na raka jelita jest mniejsze o 60 proc. Pozwala ono także wykryć stany przedrakowe, tzw. gruczolaki, które na ogół można usunąć podczas tego samego badania. Zapobiega to powstawaniu guzów złośliwych. Kolonoskopia powinna być wykonywa raz na dziesięć lat.

Skip to content