Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zabudowana nieruchomość dla przedsiębiorcy

Prezes Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Tuchowie przy ul. Jana III Sobieskiego 69C (teren oczyszczalni ścieków) oraz wynajem budynku magazynowego.

Dzierżawa i wynajem dotyczą okresu od 1.02.2011 r. do 31 12.2012 r.

Więcej na stronie Dorzecze Białej.

Skip to content