Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapisy do Przedszkola

Informujemy, że jeszcze do 31 marca 2010 trwają zapisy dzieci do Przedszkola Publicznego w Tchowie na rok szkolny 2010/2011.

Zapisu dzieci dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zapisu dokonuje się na każdy rok szkolny.
Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do dnia 31 marca przekroczy liczbę miejsc w przedszkolu – o przyjęciu dziecka zadecyduje komisja kwalifikacyjna.

Szczegółowe zasady kwalifikacji określa Regulamin Kwalifikacji Dzieci do Przedszkola, który dostępny jest w placówce.

Skip to content