Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zapraszamy do konkursu „Szlakiem po Tuchowie i okolicach”

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie oraz Dom Kultury w Tuchowie zapraszają do udziału w konkursie wiedzy „Szlakiem po Tuchowie i okolicach” – edycja III. Czasy nowożytne do 1795 roku.

Patronat Honorowy Burmistrz Tuchowa

Regulamin konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VII szkoły podstawowej. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zainteresowania dziejami Tuchowa i okolic, rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego oraz ukazania wyjątkowości Tuchowa na tle wydarzeń związanych z historią naszego kraju.

Literatura:
Aleksandra Wojtanowska, „Marcin Melaniusz XVII – wieczny tuchowski kapłan, pisarz, dobroczyńca, Tuchów 2014.
Rozdział I, s. 11-19.
Rozdział II, s. 20-35.
Rozdział IV, s. 72-85.

Kamienie milowe, praca zbiorowa pod red. J. Kozioła, Tuchów 2000.
Rozdział:
Edward Mikos „650 lat miasta Tuchowa”, s. 19-24.

Ewa Stadtmüller Anna Chachulska „Kraków i okolice”.
Spacer piąty, s. 81-96.
Uwaga!
Teksty umieszczone na marginesach są integralną częścią „spacerów”, dlatego ich znajomość obowiązuje na konkursie, mimo iż wybiegają nieco poza ramy epoki konkursowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Szkoła zgłasza do udziału w konkursie jedną trzyosobową drużynę.
– Każda drużyna ma za zadanie zaprojektować pierwszą stronę gazety związaną z działalnością Melaniusza.
– Format pracy – A3, techniką rysunkową.
– Ocena pracy będzie częścią składową oceny końcowej drużyny. Ocenie podlega zgodność merytoryczna pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność w ujęciu tematu.
– Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imiona i nazwiska autorów, nazwa i adres szkoły.
– Prace plastyczne należy dostarczyć do Domu Kultury lub Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica do 20 kwietnia 2023 roku.
– Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na własność organizatora!

2. Uczniowie przygotowują się merytorycznie na podstawie podanej literatury – drugą częścią konkursu będzie sprawdzian wiedzy w trakcie, którego drużyny będą odpowiadać na przygotowane przez organizatora konkursu pytania.

Konkurs odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 10.00 w Domu Kultury w Tuchowie.

Serdecznie zapraszamy!