Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie dla przedsiębiorców tuchowskich

Zarząd Tuchowskiego Towarzystwa Prywatnych Przedsiębiorców zaprasza
w dniu 30 maja 2007 r. o godz. 16.00
na wykład pt.


„Odpowiedzialność przedsiębiorcy
w obrocie gospodarczym”

Miejsce wykładu: Dom Kultury w Tuchowie
Wykładowcy:

adwokat Bogdan Chudoba, adwokat Paweł Lewiński, adwokat Piotr Capiński

Wykład jest bezpłatny. Możliwość indywidualnych konsultacji. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 28 maja 2007 pod numerem 014 652 46 77 w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00
Po wykładzie odbędzie się zebranie dyskusyjne przedsiębiorców.

Tematyka wykładu:

1.Umowa – kiedy uznać, że ją zawarłem?
2.Negocjacje i rzetelność – jak bardzo liczy się rzetelność w prowadzeniu negocjacji?
3.Nieterminowe wykonanie umowy – co może dla mnie oznaczać?
4.Zapłata należności – jak zabezpieczyć zapłatę mojej należności?
5.Przedawnienie – kiedy przestaję odpowiadać za moje długi? Upłynęły 3 lata, czy mogę jeszcze coś odzyskać?
6.Wspólnik spółki jawnej / partnerskiej – kiedy odpowiada własnym majątkiem za długi spółki?
7.Małżonek i długi przedsiębiorcy – kiedy ryzykuje się odpowiedzialnością z majątku wspólnego za długi firmy?
8.Profesjonalizm – przedsiębiorca jako profesjonalista w obrocie – co to oznacza?
9.Gwarancja, rękojmia – co może oznaczać dla przedsiębiorcy?
10.Leasing samochodu, maszyny – jakie główne zagrożenia i ryzyko niosą dla przedsiębiorcy umowy leasingu?
11.Franchising – ochrona interesu stron w umowach franchisingu.
12.Pracownik wyrządza szkodę – kiedy odpowiadam za mojego pracownika?
13.Szkoda w zakładzie produkcyjnym – kiedy odpowiada przedsiębiorca i jak może uchronić się od odpowiedzialności?
14.Przedsiębiorca a prokurator – z jakiego powodu przedsiębiorca może spotkać się z prokuratorem?

Skip to content