Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaproszenie na spotkanie rewitalizacyjne

Szanowni Państwo,

Prace nad Gminnym programem rewitalizacji na lata 2016 – 2023 wkraczają w ostatnią fazę. Rada Miejska w Tuchowie podjęła uchwałę o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego oraz o przystąpieniu do opracowania programu. To ostatni etap prac nad tym dokumentem.

Wiemy już z jakimi problemami i na jakich obszarach mamy do czynienia, wiemy jakie są społeczne oczekiwania co do ich rozwiązywania.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszam na jedno z ostatnich spotkań rewitalizacyjnych, które odbędzie się w piątek 6 maja 2016 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie (ul. Rynek 1, sala posiedzeń).

Spotkanie będzie okazją do zapoznania Państwa z wypracowanymi celami i kierunkami interwencji. Jednak najważniejszym elementem warsztatu będzie wspólna praca projektowa. Chcemy wraz z Państwem wypracować szczegółowy zakres wiodących projektów rewitalizacyjnych, na które gmina planuje w najbliższym czasie pozyskać finansowanie. Chcemy, aby to spotkanie pozwoliło zaplanować najważniejsze działanie miękkie towarzyszące wiodącym projektom, a także inicjowało nawiązanie szerokiej współpracy na rzecz przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości życia w naszej gminie.

Burmistrz Tuchowa
Adam Drogoś

Skip to content