Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaświadczenie o dochodach w ramach programu 500+

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie informuje, że osoby uprawnione do otrzymania świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wychowawczych z pomocy społecznej oraz świadczeń w ramach programu
Rodzina 500+, NIE MUSZĄ składać wniosków i odbierać zaświadczeń o wysokości dochodów z urzędów skarbowych.

Minister finansów we współpracy z ministrem pracy i polityki społecznej uruchomił elektroniczną usługę umożliwiającą miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej automatyczny i bezpośredni dostęp do informacji o dochodach osób ubiegających się o świadczenia (w tym w ramach programu 500+).

Korzystając z usługi, ośrodki pomocy społecznej pobierają automatycznie dane o dochodach z systemu e-Podatki – bez angażowania podatników.

Skip to content