Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zbiórka eksponatów

Komitet obchodów jubileuszu 670 lecia miasta Tuchowa ogłasza rozpoczęcie zbiórki eksponatów do mającego powstać w Tuchowie muzeum. Poprzez eksponaty należy rozumieć:
zabytki kultury materialnej (narzędzia, urządzenia, przedmioty), dokumenty, fotografie, publikacje, wydawnictwa, kroniki, pamiętniki.
– I etap zbiórki obejmował będzie okres do roku 1945.
– Eksponaty przyjmowane będą od dnia 5 lutego 2010 roku w Domu Kultury w Tuchowie, tam też będą magazynowane i zabezpieczone.
– Każdy eksponat przyjmowany będzie na podstawie protokołu (spisanego pomiędzy darczyńcą a przedstawicielem Domu Kultury) oraz ewidencjonowany w księdze inwentaryzacyjnej.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia eksponatu, który nie będzie odpowiadał wartościom i kryteriom eksponatu muzealnego.
– Szczegółowy regulamin przyjmowania eksponatów, ich katalogowania oraz organizacji całościowego zbioru opublikowany będzie do 15 stycznia 2010 roku.

Skip to content