Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu: kontrole

Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży musi spełnić dodatkowo wymagania określone w przepisach i przestrzegać zasad sprzedaży napojów alkoholowych.

W razie niezastosowania się do tychże wymogów przedsiębiorca powinien liczyć się z sankcjami. Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych powinien liczyć się z możliwością przeprowadzenia kontroli jego działalności w tym zakresie.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) „Organ zezwalający (prezydent, burmistrz, wójt) lub na podstawie upoważnienia straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia”.

Skip to content