Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

LIFE: Pobieranie próbek popiołów – szkolenie

We wtorek 26 lutego w Domu Kultury odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gminę Tuchów we współpracy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym z Jastrzębi Zdroju. W szkoleniu pn. „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach czynności kontrolnych przeprowadzanych przez straże miejskie i gminne oraz pracowników samorządowych” wzięli udział pracownicy jedenastu samorządów.

Nabyli oni wiedzę i praktyczne umiejętności podnoszące ich kwalifikacje zawodowe i zwiększające możliwości kontrolne, tj. pobór próbek popiołu, podczas przeprowadzanych kontroli indywidualnych systemów ogrzewania w prywatnych domach.

Szkolenie obejmowało zarówno zakres wiedzy teoretycznej jak i praktycznej, kończąc się testem sprawdzającym wiedzę, którego pozytywny wynik ważył na uzyskaniu certyfikatu.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek wychodząc z inicjatywą zorganizowania szkolenia w lutym 2019 roku, wystosowała oficjalne pismo do gmin z terenu powiatu tarnowskiego. W szkoleniu wzięło udział 25 osób. Byli to pracownicy gmin oraz przedstawiciele straży miejskich i gminnych z 11 samorządów: Tuchów, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Szerzyny, Zakliczyn, miasto Tarnów, Nawojowa, Lipinki, Kamionka, Limanowa.