Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Zielona flaga” znowu w Tuchowie

Przedszkole Publiczne w Tuchowie ponownie zostało wyróżnione międzynarodowym certyfikatem „Zielonej flagi”, tym razem certyfikat przyznany został na okres 3 lat. Przyznanie wyróżnienia na 3 lata stanowi wyraz najwyższego uznania dla placówki.

25 września 2015 r. zostały zatwierdzone aplikacje o certyfikat „Zielonej flagi” i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej, które zostały nadesłane przez placówki przedszkolne i szkoły za rok 2014/2015.
Wyróżnienia realizowane są w ramach programu „Eco Schools”. Na poziomie krajowym przyznawany jest certyfikat pierwszego stopnia: „Centrum Aktywności Ekologicznej” i drugiego stopnia na poziomie międzynarodowym: „Zielonej flagi”. Certyfikat przyznawany jest na 1 rok. Placówki, które nagrodzone zostają „Zieloną flagą” po raz trzeci, mogą uzyskać wyróżnienie na okres kolejnych 3 lat.
Program realizowany jest od 2001 roku przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska.
Od 2007 roku należy do międzynarodowego Programu Eco-Schools prowadzonego przez Fundację Edukacji Ekologicznej.
Celem jest angażowanie uczestników i partnerów programu Szkoły dla Ekorozwoju w działania na rzecz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pośrednim celem jest włączenie społeczności lokalnych w ochronę środowiska, a także wzrost jej świadomości ekologicznej. Program zachęca swoich uczestników do współpracy zarówno z osobami prywatnymi, jak i instytucjami i organizacjami. Daje szansę na poprawienie jakości najbliższego otoczenia oraz wprowadzenie zmian korzystnych dla całej społeczności. Umożliwia promowanie doświadczeń i wymianę dobrych praktyk z zakresu działań na rzecz środowiska.
Nad jakością realizacji programu w Polsce, oraz oceną przesłanych aplikacji o certyfikat „Zielonej flagi”, czuwa kapituła programu Szkoły dla ekorozwoju, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Środowiska, firm i NGO zaangażowanych w promowanie zrównoważonego rozwoju.

Placówka, która zdecyduje się na uczestnictwo w programie:
– otrzymuje możliwość ubiegania się o prestiżowy krajowy lub międzynarodowy certyfikat:
I stopień: Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej,
II stopień: „Zielona flaga” – tytuł nadawany w 58 krajach w ramach programu Eco-Schools,
– otrzymuje wsparcie techniczne oraz merytoryczne na wszystkich etapach realizacji programu od planowania, projektowania do realizacji pomysłów,
– zdobywa pomoc w angażowaniu we współpracę młodzieży, rodziców, sąsiadów, samorządu lokalnego, firm i innych lokalnych instytucji,
– uczestniczy w warsztatach szkoleniowych, seminariach dotyczących określonego tematu,
– ma możliwość zdobycia wsparcie finansowego projektu (w ramach konkursów),
– ma możliwość wymiany doświadczeń i spotkań z ekspertami w ramach sieci szkół,
– otrzymuje dostęp do narzędzia monitorującego oddziaływanie szkoły na środowisko.

Uroczystość wręczenia „Zielonej flagi” odbędzie się 12 października w Krakowie w ramach XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.
Wyróżnienie jest sukcesem całej społeczności przedszkola i efektem wielu działań. W minionym roku szkolnym działania „w drodze do certyfikatu” koncentrowały się wokół tematów „Tereny zielone wokół przedszkola”, „Ochrona bioróżnorodności”.
Serdecznie dziękuję nauczycielom za zaangażowanie, realizację wielu ciekawych pomysłów i przedsięwzięć, rodzicom dzieci za wsparcie w tworzeniu przestrzeni wokół przedszkola i zaangażowanie w budowę karmników, budek dla ptaków.
Cieszymy się, że „Zielona flaga” w dalszym ciągu powiewać będzie na maszcie przed frontem przedszkola.

Przygotowała:
Ewa Świderska – dyrektor Przedszkola Publicznego w Tuchowie

Skip to content