Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA TUCHOWA NA LATA 2007 – 2015

W dniu wczorajszym odbyły się pierwsze konsultacje nad „ZINTEGROWANYM LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI MIASTA TUCHÓW NA LATA 2007 – 2015”. Wzięli w niej udział radni, sołtysi, pracownicy tut. urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, instytucji użyteczności publicznej, kościołów, stowarzyszeń i spółdzielni mieszkaniowych. Na spotkaniu omówiona została delimitacja obszarów problemowych w ujęciu przestrzennym jakie występują na terenie miasta i gminy Tuchów. Szereg stawianych

przez zaproszonych gości pytań, uzmysłowiła jak ważny i potrzebny jest tego typu dokument planistyczny. Potencjalni beneficjenci zgłosili szereg wniosków inwestycyjnych do programu. Przeprowadzona została również ankieta na temat działań związanych z rewitalizacją, która pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców miasta i gminy Tuchów.

Na tym etapie prac istnieje możliwość rozszerzenia lub zmiany wyznaczonych obszarów problemowych. Propozycje można składać na adres: hektor@hektor-tarnow.eu

Przypominamy, iż kolejne spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca br. w Ratuszu, na które już dziś serdecznie zapraszamy.

Skip to content