Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

26 rocznica protestów chłopskich

W niedzielę 25 lutego 2007 r. w Tuchowie odbędzie się spotkanie z okazji 26 rocznicy protestów chłopskich z lat 1980-1981 oraz podpisania porozumień rzeszowsko – ustrzyckich. Miejscem spotkania będzie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie.
Współorganizatorem obchodów jest Starosta Tarnowski Mieczysław Kras.
Fotorelacja

PROGRAM:
10.30 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny i mieszkańców wsi polskiej, pod przewodnictwem JE Biskupa Wiktora Skworca – Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej
12:30 K O N F E R E N C J A – Sala Pielgrzyma
„26 lat walki o przetrwanie duchowe, ekonomiczne i moralne mieszkańców wsi polskiej. – Co dalej?”
Pan Władysław Żabiński – otwarcie
Pan Mieczysław Kras – Starosta Tarnowski – powitanie
Pan Andrzej Lepper – Wicepremier Rządu RP i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– „Działania Rządu RP na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa”
– Wręczenie odznaczeń: „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”
Pan Janusz Wojciechowski i Pan Zbigniew Kuźmiuk – posłowie do Parlamentu Europejskiego
– „Rolnictwo polskie i europejskie – współczesne zagrożenia i wyzwania”

DYSKUSJA
Dr Antoni Kura – IPN w Warszawie – „Obchody rocznicowe podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w świetle dokumentów SB”

DYSKUSJA

PODSUMOWANIE
ZAKOŃCZENIE

/Prezentacja wystawy Oddziału IPN w Krakowie poświęconej protestom chłopskim z lat 1980-1981/

PATRONAT HONOROWY:
Pan Andrzej Lepper – Wicepremier Rządu
Rzeczpospolitej Polskiej – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jego Ekscelencja Biskup Wiktor Skworc – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
Pan Maciej Klima – Wojewoda Małopolski
Pan Marek Nawara – Marszałek Województwa Małopolskiego
Pan Mieczysław Gil – Przywódca NSZZ „Solidarność” w Małopolsce

Źródło: www.powiat.tarnow.pl

Skip to content