Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana organizacji ruchu na ulicach: Szpitalnej i Żeromskiego

Informujemy, że od środy 13 marca 2019 r. nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Szpitalnej i ul. Żeromskiego w związku z rozpoczynającymi się pracami dot. realizacji inwestycji pn. Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej. Przewidywany termin zakończenia obowiązywania czasowej organizacji ruchu to 31 sierpnia 2019 roku. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania ww. zadania można pobrać tutaj.

Przypominamy, że inwestycja ta z uwagi na rozbudowany zakres, została podzielona na trzy części:

Cześć nr 1 – Rewitalizacja terenu stadionu miejskiego wraz z rozbudową budynku zapleczowego,
Cześć nr 2 – Zagospodarowanie terenu przy „Skałce” na park,
Część nr 3 – Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury polegająca na:
a) przebudowie i rozbudowie ulicy Szpitalnej w Tuchowie,
b) przebudowie nawierzchni ulicy Żeromskiego w Tuchowie.

Wykonawcami poszczególnych części są:

Część nr 1 – Firma „TOMAX” sp. z o.o.
ul. Bernardyńska 15/9, 33 – 100 Tarnów
za kwotę brutto 4 527 952,49 PLN
Część nr 2 – Firma Usługi Sprzętowo – Transportowe Andrzej Potok
ul. Jana III Sobieskiego 54, 33 – 170 Tuchów
za kwotę brutto 1 269 775,10 PLN
Część nr 3 – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MARTIN” Marcin Kawa
ul. Kazimierza Wielkiego 11, 33 – 159 Zalasowa
za kwotę brutto 658 233,68 PLN

Inwestycja realizowana jest w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na Lata 2014-2020; Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej; Działanie 11.1. Rewitalizacja miast; Poddziałanie 11.1.2. Rewitalizacja miast średnich i małych (Numer naboru RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17).

Skip to content