Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zmiana wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Tuchowa informuje, iż Rada Miejska w Tuchowie uchwałą nr XXXVII/240/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Ustalono, iż od 1 kwietnia br. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, wynosić będzie 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Natomiast stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, nie uległa zmianie – nadal wynosi 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Urząd Miejski w Tuchowie wyśle zawiadomienia o zmianie wysokości stawek.
Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za odpady wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.
Zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których burmistrz Tuchowa wydał decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby powinny przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Tuchowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów odbioru odpadów, które są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Skip to content