Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zostań uczestnikiem IV edycji programu Liderzy PAFW

Dzięki Programowi Liderzy PAFW będziesz mógł się rozwijać i zaczniesz skuteczniej działać na rzecz swojego środowiska. Otrzymasz coś więcej niż kolejne szkolenia. Weźmiesz udział w unikalnym programie rozwoju liderów lokalnych.

Celem programu jest kreowanie i wspieranie liderów społeczności lokalnych poprzez rozwój ich wiedzy, umiejętności i doświadczeń potrzebnych w prowadzeniu działań społecznie użytecznych.
Unikalność programu polega na jego indywidualnym, dostosowanym do szczególnych potrzeb każdego uczestnika charakterze. Program „Liderzy PAFW” opiera się na współpracy uczestnika z tutorem. W Programie funkcję tutorów pełnią osoby mające duże doświadczenie w działalności społecznej. Zadaniem tutora jest wsparcie uczestnika programu w jego indywidualnym rozwoju jako lidera swojej społeczności lokalnej. Współpraca ta ma na celu zachęcić uczestnika do myślenia o własnym rozwoju, ujawnić i umożliwić pełne wykorzystanie jego potencjału. Tutor pomaga uczestnikowi w zbudowaniu jego Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. Określa ona cele w działalności społecznej uczestnika, identyfikuje jego mocne strony i obszary rozwoju, potrzeby edukacyjne wraz z potrzebami szkoleniowymi oraz wskazuje rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia się.

Jeśli:
– koordynowałaś/eś lub aktywnie uczestniczyłaś/eś w realizacji projektu finansowanego w ramach programów: Działaj Lokalnie, English Teaching, Euro-NGO, RITA, Równać Szanse, Obywatel i Prawo oraz e-VITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
– chcesz rozwijać jako lider swojego środowiska,
– chcesz podnieść poziom swoich kompetencji w działalności społecznej i w sposób profesjonalny i zorganizowany zająć się opracowaniem planu własnego rozwoju i wprowadzaniem go w życie,
– chcesz czerpać inspirację i wsparcie z osobistych, bezpośrednich relacji z doświadczonymi i otwartymi ludźmi
…zgłoś się do udziału w Programie Liderzy PAFW!

Jako uczestnik Programu będziesz mógł skorzystać z:
– pracy z indywidualnym tutorem,
– cyklu szkoleń i warsztatów dopasowanych do Twoich potrzeb,
– staży, praktyk, wizyt studyjnych w doświadczonych organizacjach,
– oraz ze specjalnie przygotowanej dla Ciebie strony internetowej – narzędzia komunikacji uczestników Programu.

Jak się zgłosić?
Trwa nabór do IV edycji programu. Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w Programie Liderzy PAFW wypełnij do 11 grudnia 2007 internetowy formularz zgłoszeniowy. W ten sposób zarejestrujesz się do bazy kandydatów do Programu i dostaniesz informację o kolejnym etapie rekrutacji (wypełnieniu drugiej części formularza oraz rozmowie kwalifikacyjnej). Na początku stycznia na podstawie złożonych wniosków dokonana zostanie selekcja osób, które zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Terminy rozmów rekrutacyjnych: 11 stycznia 2008 – Kraków, 14 stycznia 2008 – Warszawa, 16 stycznia 2008 – Gdańsk, 17 stycznia 2008 – Poznań, 18 stycznia 2008 – Warszawa. Na podstawie rozmów po 23 stycznia 2007 ostatecznie wybranych zostanie 60 zwycięskich osób.

Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Makowska i Michał Wroński, koordynatorzy programu Liderzy PAFW
tel.: (22) 556 82 64; 556 82 54;
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

Skip to content