Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

50+. Nowy wiek kultury!

Niekorzystna sytuacja demograficzna Polski sprawia, że problematyka osób z grupy 50+ w coraz większym wymiarze obecna jest w debacie publicznej, wymuszając na jej uczestnikach poszukiwanie rozwiązań przeciwdziałających dalszemu społecznemu wykluczaniu osób starszych.

W raporcie Polska 2030 (2008) przygotowanym przez zespół ekspercki Michała Boniego aktywizacja osób po 50-tym roku życia i ich ponowne włączanie do dyskursu publicznego stanowi jedno z najważniejszych wyzwań przed jakim polskie społeczeństwa stanie w najbliższej przyszłości.

Również instytucje zarządzające środkami unijnymi przeznaczanymi na cele społeczne (PO KL) zwracają uwagę na znaczenie działań skierowanych do osób starszych, przyznając coraz większe środki na ich aktywizację i demarginalizację. I chociaż obecność w dyskursie publicznym problematyki dotyczącej osób z grupy 50+ jest coraz bardziej znacząca, to jednak na poziomie praktycznych działań lub możliwych do zastosowania rozwiązań przyczyniających się do aktywizacji społecznej osób starszych nadal pozostaje wiele do zrobienia, zwłaszcza, że działania podejmowane przez instytucje rządowe i samorządowe głównie dotyczą kwestii związanych z rynkiem pracy.

Zachęcamy zatem do udziału w II edycji projektu 50+. Nowy wiek kultury!
Projekt realizowany będzie na terenie województwa małopolskiego, w powiatach tarnowskim i limanowskim. Udział tych regionów w projekcie wyglądał będzie następująco:
• Miasto ŻABNO, Miasto TUCHÓW oraz Wieś TYMBARK objęte zostaną cyklem warsztatów dla beneficjentów 50+ i warsztatów dla młodzieży, zwieńczonych akcjami społecznymi i finałowymi wydarzeniami artystycznymi oraz ewaluacją.
• wsie wokół Żabna, wsie wokół Tuchowa oraz wsie wokół Tymbarku objęte zostaną prezentacjami przedstawień teatralnych oraz warsztatami integracji społecznej.

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w Domu Kultury w Tuchowie (ul. Chopina 10) dnia 28 marca 2012 r. (środa):
– dla osób z grupy 50+ lat o godz. 16:00
– dla osób z grupy <26 lat o godz. 17:30

Więcej informacji:
krótko o projekcie
idea i program projektu

Skip to content