Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

510 000 zł dla gminy Tuchów na remonty dróg

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina Tuchów otrzymała promesę w kwocie 510 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Są to już kolejne środki pozabudżetowe, które przeznaczone będą na poprawę stanu infrastruktury drogowej w gminie Tuchów.

Oto drogi objęte dofinansowaniem:
– remont drogi gminnej – Buchcice „do Mroza”,
– remont drogi gminnej – Piotrkowice „koło remizy”,
– remont drogi gminnej – Lubaszowa „do Łazeby”,
– remont drogi gminnej – Siedliska – Meszna Opacka „koło Reczkowskiego”,
– remont drogi gminnej – Meszna Opacka w kierunku Dąbrówki Tuchowskiej.

Wszystkie powyższe inwestycje zostaną zrealizowane jeszcze w 2017 roku.

Skip to content