Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualizacja programu ochrony powietrza: ważny głos Tuchowa!

W poniedziałek 11 lutego 2019 r. w Krakowskim Parku Technologicznym w Krakowie odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.


Program ochrony powietrza stanowi podstawę strategii działań, zmierzających do poprawy jakości powietrza w Małopolsce. W konsultacjach uczestniczyli zaproszeni samorządowcy, mieszkańcy i specjaliści.

Ważnym elementem spotkania był panel dyskusyjny w którym udział jako paneliści wzięli:
– Paweł Ciećko – główny inspektor ochrony środowiska
– Jolanta Stawska – dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie
– Tomasz Pietrusiak – zastępca dyrektora Departamentu Środowiska UMWM w Krakowie
Wiktor Chrzanowski – zastępca burmistrza Tuchowa
– Beata Smolska – kierownik referatu ochrony powietrza w Urzędzie Miasta Krakowa
– Wojciech Przybylski – prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego w Krakowie
– Kamila Drzewicka – radca prawny z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Podczas panelu dyskusyjnego poruszono wiele ważnych aspektów działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze małopolski. Zastępca burmistrza Tuchowa przedstawił ważny głos samorządów, na barkach których spoczywa realizacja wielu działań zawartych w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Zaprezentował on dotychczasowe działania gminy w zakresie ochrony powietrza, a także przedstawił działania planowane do realizacji w najbliższym czasie. Ważnym elementem panelu dyskusyjnego były pytania publiczności, które pozwoliły poruszyć wiele innych aspektów ochrony powietrza.

W wyniku konsultacji Województwo Małopolskie przystąpi do aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Poprzez zaproszenie do konsultacji samorządów, mieszkańców i specjalistów władze województwa pragną włączyć zainteresowanych programem w przygotowanie aktualizacji już na początkowym etapie.

Uwagi i wnioski do założeń programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Skip to content