Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tag: life

Monitoring jakości powietrza

Dnia 11 lutego 2020 roku na balkonie tuchowskiego ratusza został zamontowany pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego. Pomiary stężeń pyłu PM 10 (średnie godzinowe) będzie można śledzić na bieżąco przez najbliższe dwa tygodnie. (więcej…)

Zakaz spalania odpadów będzie egzekwowany

W dniu 7 października w Urzędzie Miejskim w Tuchowie na zaproszenie Burmistrza Tuchowa Magdaleny Marszałek odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Tuchowie. Była to okazja do podsumowania i doprecyzowania dalszych planów działań, które skutecznie wyeliminują proceder spalania odpadów. (więcej…)

Ekologia w jednym miejscu!

Pojawia się coraz więcej form pomocy i wsparcia mieszkańców w zakresie działań proekologicznych ukierunkowanych na ochronę powietrza. Aby uporządkować te informacje, na stronie www.tuchow.pl utworzyliśmy dział EKOLOGIA, w którym mieszkańcy mogą znaleźć informacje na temat aktualnie dostępnych programów i form wsparcia. (więcej…)

Od 12 marca zakaz sprzedaży „kopciuchów”

12 marca 2019 weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, które zmienia przepisy z 2017 roku w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Główne zmiany to eliminacja luk prawnych, które umożliwiały nieuczciwym producentom kotłów omijanie poprzednich regulacji. (więcej…)

Kontrole składów węgla

Burmistrz Tuchowa zwróciła się do Inspekcji Handlowej w Tarnowie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli składów węgla. Wniosek ten jest odpowiedzią na postulaty mieszkańców związane z pogorszającą się jakością węgla, który dostępny jest na terenie powiatu tarnowskiego. (więcej…)

LIFE: Pobieranie próbek popiołów – szkolenie

We wtorek 26 lutego w Domu Kultury odbyło się szkolenie zorganizowane przez Gminę Tuchów we współpracy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym z Jastrzębi Zdroju. W szkoleniu pn. „Pobieranie próbek odpadów paleniskowych w ramach czynności kontrolnych przeprowadzanych przez straże miejskie i gminne oraz pracowników samorządowych” wzięli udział pracownicy jedenastu samorządów. (więcej…)

Skip to content