Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje dot. pozyskania środków z Unii Europejskiej

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Zespół Zamiejscowy w Tarnowie) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

22 marca 2011 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 14:00

Dom Kultury w Tuchowie
(Biuro Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju)
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
tel. 14 652 44 04, pogostoro@interia.pl, www.psr.tuchow.pl

Zapraszamy mieszkańców, stowarzyszenia, organizacje, instytucje z terenu gmin: Tuchów, Ryglice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski oraz Szerzyny.

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji indywidualnych. Zachęcamy do licznego uczestnictwa. Zainteresowane osoby, instytucje i organizacje będą miały możliwość uzyskania kompleksowej informacji dotyczącej planowanych lub aktualnie istniejących możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Tematyka konsultacji:

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Informacje na temat możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Działania:
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
• Małe projekty,
• Odnowa i rozwój wsi.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
(Zespół Zamiejscowy w Tarnowie)

Informacje na temat możliwości aplikowania o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI:

Zapraszamy NGO, stowarzyszenia, instytucje lokalne zainteresowane uzyskaniem informacji nt. możliwości pozyskania środków z EFS w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekty realizowane na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i w miastach do 25 tysięcy mieszkańców, jako oddolne inicjatywy lokalne dotyczące: edukacji, wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych. Będzie można uzyskać również informacje dot. aktualnych konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach POKL.
• 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
• 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
• 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Informacje przekazywać będzie pracownik Punktu Informacyjnego EFS w Tarnowie, który zlokalizowany jest przy al. Solidarności 5-9, p.103.
Punkt Informacyjny EFS w Tarnowie działa w strukturze WUP w Krakowie Instytucji Wdrażającej POKL.

Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Tarnowie
działający w strukturze Departamentu Funduszy Europejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Informacje na temat:
• pozyskania środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej,
• inwestycje,
• projekty edukacyjne,
• szkolenia zawodowe,
• ochrona środowiska i inne.

Skip to content