Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pożyczki dla przedsiębiorców

W listopadzie 2010 r., w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR) otrzymała środki finansowe w wysokości 9 769 000 zł. na utworzenie nowego funduszu pożyczkowego: „Klęski żywiołowe’’.

Oferta funduszu skierowana jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej.
Korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą Fundusz Pożyczkowy, to uproszczona procedura, ułatwiony dostęp do niedrogiego źródła finansowania, a przede wszystkim możliwość umorzenia 50% kapitału wraz z odsetkami.
Oferta Funduszu skierowana jest do mikro, małych oraz średnich firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, które poniosły bezpośrednie, materialne straty w miejscu wykonywania działalności w wyniku klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej w okresie po 1 maja 2010 roku.
W ramach niniejszego funduszu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 300 tys. zł. Przy udzielaniu pożyczek nie są pobierane prowizje ani żadne inne opłaty dodatkowe. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 4%. Warunkiem otrzymania wsparcia jest wystąpienie z wnioskiem o pożyczkę w ciągu 12 miesięcy od wystąpienia szkody.
W przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pożyczki pomagają pracownicy Fundacji, będący akredytowanymi konsultantami Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
W wspieraniu działalności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw fundacji pomagają biura terenowe zlokalizowane w Tarnowie oraz Wieliczce oraz przedstawiciele na terenie małopolski.

Wszelkie szczegółowe informacje na temat pożyczek można uzyskać w biurze terenowym FRRR mieszczącym się w Tarnowie, przy ul. Paderewskiego 6, pod numerem tel.: 14/621-03-43, oraz na stronie internetowej www.frrr.pl

Skip to content