Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biuletyn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” w ramach którego powstanie ok. 105 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 56 km sieci wodociągowej, zostaną przebudowane i rozbudowane trzy oczyszczalnie ścieków oraz dwie stacje uzdatniania wody.

Spółka w związku z realizacją projektu wydaje biuletyn informacyjny. Poniżej przedstawiamy biuletyn nr 7/2011.

Skip to content