Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Czyste powietrze: nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w terminie od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r.

Maksymalna kwota dotacji
Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej szczegółów można dowiedzieć się na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/o-programie

Kontakt w sprawie programu Czyste powietrze:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Janusz Sułowski
tel. 785 855 603
janusz.sulowski@wfos.krakow.pl

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY WFOŚiGW w Tarnowie
al. Solidarności 5 – 9, pok.404
33-100 Tarnów

kontakt:
Marcin Ciurej
tel. 507 248 316,
e-mail: marcin.ciurej@wfos.krakow.pl

Skip to content