Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dofinansowanie na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Burmistrz Tuchowa dnia 31 grudnia 2019 r. wydała zarządzenie nr 400/2019 w sprawie określenia szczegółowych wytycznych udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Tuchów.

Zarządzenie ustala szczegółowe wytyczne udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poszczególne lata, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Instytucje i organizacje starające się o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Skip to content