Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacja na remont ulicy Rolniczej i drogi w Buchcicach

Z nieukrywaną radością informujemy, że dwa wnioski Gminy Tuchów na remonty ulicy Rolniczej oraz drogi Buchcice-Rychwałd zostały rozpatrzone pozytywnie i przyznano nam dotację w wysokości aż 80% kosztów kwalifikowanych tych zadań. Bardzo dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu oraz Prezesowi Rady Ministrów za przyznanie dotacji.

1. Remont drogi gminnej K201941, w km 0+000-2+125 w miejscowości Buchcice, Gmina Tuchów.
Koszt zadania: 853 975,69 zł
Dotacja: 683 180,00 zł
Udział własny Gminy Tuchów: 170 795,69 zł
Termin realizacji: 2019

2. Remont drogi gminnej K201781, ulicy Rolniczej w km 0+000-0+700 miejscowości Tuchów, Gmina Tuchów.
Koszt zadania: 277 296,48 zł
Dotacja: 221 837,00 zł
Udział własny Gminy Tuchów: 55 459,48 zł
Termin realizacji: 2019

Skip to content