Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Informujemy, że trwa nabór do otwartego konkursu ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Celem konkursu jest wsparcie małopolskiej społeczności start-upowej oraz środowiska kreatywnego.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w formie dotacji na realizację:

  • przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. konferencje, seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,
  • przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorczości w branży kreatywnej, m.in. warsztatów tematycznych i spotkań, w tym przy wykorzystaniu potencjału miejsc pracy kreatywnej typu fablab, makerspace itp.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 7 lutego 2024 r. do godziny 16:00,
  • wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 9 lutego 2024 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Województwa „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BIP „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” .

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania ofert konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – I piętro, p. 123 

Sekretariat – tel. 12 61 60 104