Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dzień 2 Wielkiego Odpustu Tuchowskiego

Kolejny dzień Wielkiego Odpustu Tuchowskiego zakończony. Wczoraj do tronu Matki Bożej Tuchowskiej pielgrzymowało wiele grup, wśród których na szczególną uwagę zasługują: Koła Gospodyń Wiejskich, pszczelarze, rolnicy, Grupy Modlitewne Ojca Pio, Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, schole dziecięce, Dziewczęca Służba Maryjna oraz Akcja Katolicka. Gościliśmy również ks. bpa Adriana Galbasa SAC (ordynariusza diecezji katowickiej), bpa Leszka Leszkiewicza (biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej), o. Piotra Dettlaffa CSsR (redemptorystę pracującego w Radiu Maryja), br. Marcina Zinkiewicza OFMcap (redaktora naczelnego czasopisma „Głos o. Pio”), o. Witolda Barana CSsR (przełożonego wspólnoty redemptorystów we Wrocławiu) i panią Magdalenę Buczek – założycielkę Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci.

                Tradycyjnie dzień rozpoczęliśmy o godz. 6:00 uroczystym odsłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej oraz mszą świętą. O godz. 9:00 do sanktuarium jako pierwsza przybyła pielgrzymka Grup Modlitewnych Ojca Pio. Dla nich mszę świętą celebrował br. Marcin Zinkiewicz OFMcap, który podczas kazania mówił o duchowości maryjnej św. Ojca Pio i o tym, jak cenna i ważna była dla niego modlitwa różańcowa. Była to zachęta dla wszystkich wiernych, aby chętniej i częściej praktykować tę formę uwielbienia Boga przez przyczynę Niepokalanej.

                O godz. 11:00 Eucharystię dla pszczelarzy, rolników, Kół Gospodyń Wiejskich i zespołów folklorystycznych sprawował ks. bp Leszek Leszkiewicz. Swoje kazanie zaczął od pytania: „Czy w twoim domu, czy w twojej rodzinie Pan Bóg jest szanowany?”. Następnie zauważył: „To sanktuarium to dobre miejsce, aby połatać, posklejać to, co nam się popsuło, co popękało – a raczej żeby Bóg to posklejał i naprawił”. Następnie dodał: „Jeśli wrócimy do domu tylko z zabawkami, tylko z cukierkami odpustowymi, a nawet tylko z jakimiś pobożnymi pamiątkami, a nie ucieszymy się naszą wiarą, naszą czystą duszą, to wszystko będzie bez sensu”. Hierarcha zakończył homilię słowami: „Zapraszam tych, którzy żyją z roli, byście poprosili nie o piękno i obfitość plonów, ale o czystą duszę”.

Po uroczystej mszy świętej wyruszyliśmy w procesji z Chrystusem obecnym w Eucharystii wokół bazyliki. Ze śpiewem na ustach mogliśmy dziękować Panu Jezusowi za Jego ciągłą pomoc, opiekę i realną obecność pośród nas w znaku chleba.

                O godz. 15:00 przybyła kolejna pielgrzymka. Tym razem były to Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci, schole dziecięce i Dziewczęca Służba Maryjna. Pani Magdalena Buczek opowiedziała o tym, jak ważna jest modlitwa różańcowa i promowanie tej jej wśród rówieśników – zwłaszcza teraz, w wakacje, a później, łącząc się z słuchaczami za pośrednictwem fal Radia Maryja i Telewizji Trwam, poprowadziła Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Podczas mszy świętej kazanie wygłosił o. Piotr Dettlaff. Skierował on do dzieci zachętę i wezwanie do ufnej modlitwy różańcowej, o którą w wielu sanktuariach maryjnych prosiła Matka Boża. Zauważył również, że ta forma uwielbienia Boga może zmieniać naszą rodzinę, kraj, a przede wszystkim nasze serca.

                Ostatnim punktem dnia była uroczysta Najświętsza Ofiara pod przewodnictwem ks. abpa Adriana Galbasa SAC. Na tę Eucharystię przybyła liczna pielgrzymka Akcji Katolickiej. Ordynariusz diecezji katowickiej wygłosił homilię, w której zachęcał zgromadzonych pielgrzymów do mężnego apostolstwa i naśladowania Maryi, która uczy życia Ewangelią – to Ona przecież wyruszyła z pośpiechem, aby pomóc Elżbiecie. Ksiądz biskup wezwał również do głębszej współpracy świeckich z duchownymi: „Świecki nie jest gorszy od duchownego, a duchowny od świeckiego (…). Nie bądźmy obojętni! Zróbmy dla drugiego to, co można. Nie mów, że chcesz coś zrobić, czy nawet że to zrobisz. Po prostu zrób” – kończył swoje kazanie katowicki metropolita.

                Po Eucharystii, już tradycyjnie wyruszyliśmy w procesji Eucharystycznej do bazyliki w której odbył się Apel Maryjny. Podczas modlitwy przed obrazem Matki Bożej Tuchowskiej dziękowaliśmy za całe dobro dnia, które otrzymaliśmy za przyczyną Wychowawczyni Powołań Kapłańskich i Zakonnych.

Po apelu natomiast odbył się tzw. Wieczorek Maryjny. Podczas niego mogliśmy wysłuchać koncertu chóru sanktuaryjnego i wspólnie oddawać cześć Bogu przez Maryję.

Br. Kacper Grabowski CSsR