Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dzień Spółdzielni „Feniks”

5 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Karwodrzy zorganizowano Dzień Spółdzielni Feniks. Na tę uroczystość zaproszono gości, którzy wygłosili przemówienia, gratulując pomysłu w związku ze zorganizowaniem szkolnej spółdzielczości, chwalili także zaangażowanie uczniów w tę działalność.

Pani dyrektor E. Sawicka podziękowała przybyłym gościom za uświetnienie swoją obecnością tego ważnego dla szkoły dnia. Kolejnym etapem podczas tego wydarzenia było zaprezentowanie przez uczniów szkoły programu artystycznego. Wszystkich zachwycił występ dzieci z kółka teatralnego, które przedstawiły sztukę pt. „Śnieżka”. Dopracowana gra aktorska, piękne stroje oraz dekoracje to duży atut tego występu.
Następnie swoje sportowe umiejętności zaprezentowała uczennica klasy czwartej, tańcząc do muzyki hip-hopowej oraz grupa dziewczyn, które wystąpiły w programem gimnastycznym z szarfami. Starsi uczniowie równo i z zacięciem tanecznym pokazali się w tańcu Belgijka.
Całość programu kilkakrotnie była przeplatana piosenkami w wykonaniu uczennic z kółka muzycznego.
Najważniejszym etapem podczas Dnia Spółdzielczości było wystąpienie opiekuna Spółdzielni Feniks i przedstawienie sprawozdania z 12. lat działalności tej organizacji na terenie szkoły. W prezentacji multimedialnej oraz ustnej ukazano zasady działania spółdzielni, jej organa, sposoby funkcjonowania w szkole, finansowe włączanie się w akcje szkolne oraz nagradzanie aktywnych działaczy w formie dwudniowych wyjazdów.

Oto tekst wystąpienia opiekuna Spółdzielni Feniks:

Działalność Spółdzielni „Feniks”

Z inicjatywy p. Dyrektor naszej szkoły p. Ewy Sawickiej 13 lutego 2007 r. w Zespole Szkół w Karwodrzy swoją działalność pod opieką p. Anny Kmak rozpoczęła Spółdzielnia Uczniowska, przyjmując nazwę „FENIKS”. Tak, jak mityczny ptak Feniks, spółdzielnia odrodziła się po zaprzestaniu działalności sklepiku szkolnego prowadzonego przez p. Annę Frydman – Misiuro.
Najważniejszym dokumentem spółdzielni jest statut, który określa cele i zakres działania spółdzielni, zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki spółdzielcy. Informuje także o organach spółdzielni, którymi są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. W statucie zawarte są także informacje dotyczące funduszy i rachunkowości spółdzielni.
Spółdzielnia wypełnia zadania statutowe, propaguje idee spółdzielczości w środowisku szkolnym, kształtując umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz od 2007 roku prowadzi sklepik. Pracują w nim uczniowie naszej szkoły, na każdej przerwie sprzedając różnorodny towar: napoje, drożdżówki, kanapki, zdrową żywność (owocowe chipsy, zbożowe ciasteczka, batony, musli itp.).
Członkami spółdzielni Uczniowskiej „FENIKS” są uczniowie od klasy piątej naszej szkoły, którzy uiszczą wpisowe i udziałowe oraz wykazują się chęcią współpracy i współdziałania w kolektywie uczniowskim.
W kwietniu 2009 r. nowym opiekunem została p. Małgorzata Solarz, a od września 2009 r. obowiązki te przejęła p. Anna Frydman – Misiuro. Od 2017 r. spółdzielnia ma drugiego opiekuna – p. Katarzynę Kozioł.
Dyżurujący uczniowie pod opieką nauczyciela pomagają w przyjmowaniu nowego towaru i ustalaniu marży. Są odpowiedzialni za towar i utarg, dlatego też wyznacznikiem dopuszczenia ucznia do pracy w sklepiku jest uzyskiwanie przez niego co najmniej dobrej oceny z matematyki i zachowania.
Wypracowane przez cały rok środki pieniężne spółdzielnia przeznacza na potrzeby spółdzielców, wspomaganie organizacji szkolnych, fundowanie nagród dla uczniów w konkursach szkolnych, prenumerowanie czasopisma „Komputer Świat” dla pracowni informatycznej.
W 2008 r. z wypracowanych środków spółdzielnia przeznaczyła 1000 zł na zakup pierwszego sztandaru – dla Zespołu Szkół w Karwodrzy. W 2014 r. za kwotę 4016 zł spółdzielnia zakupiła i przekazała do szkoły sprzęt audiowizualny (telewizor oraz konsolę z grami), które to sprzęty znajdują się korytarzu szkolnym i służą uczniom do tej pory. W grudniu 2014 r. za kwotę 1818 zł zakupiono stroje siatkarskie dla dziewcząt i chłopców, które zostały przekazane dla szkoły. W każdym roku szkolnym, w zależności od utargu, spółdzielnia przekazuje od 400 do 500 zł na potrzeby Rady Rodziców. Z tych funduszy dla uczniów wyróżniających się w nauce finansowany jest zakup nagród książkowych na koniec roku szkolnego.
W roku szkolny 2017/2018, na prośbę Pani Dyrektor, spółdzielnia przekazała 2000 zł na pomoc w sfinalizowaniu zakupu drugiego sztandaru – dla Szkoły Podstawowej w Karwodrzy oraz dofinansowała zakup 5 kompletów strojów piłkarskich za kwotę 400 zł, a także nagrody w konkursach przedmiotowych.
Spółdzielnia bierze udział w akcjach charytatywnych, zakupując środki czystości, artykuły spożywcze, przekazując je potrzebującym.
Za odpowiedzialną pracę spółdzielnia co roku nagradza uczniów drobnymi upominkami oraz organizuje i dofinansowuje atrakcyjną dwudniową wycieczką w ciekawe zakątki naszej ojczyzny. Oprócz walorów poznawczych uczestnicy wycieczek integrują się, uczą odpowiedzialności oraz pomocy wobec koleżanek i kolegów w warunkach innych niż środowisko szkolne.
Od początki funkcjonowania spółdzielni zostały zorganizowane następujące wyjazdy:
– w 2008 r. odbyła się dwudniowa wycieczka w Beskid Sądecki ora kulig
– w 2010 r. – pierwsze wyzwanie dla spółdzielców – rajd pieszy na trasie: Muszyna – Szczawnica – Krynica
– w 2011 r. – udaliśmy się na wschód Polski, zwiedzając Lublin i Zamość
– 2013 r. – tym razem zachód – piękny Wrocław
– 2014 r. – i znów chodzimy – rajd pieszy szlakiem łemków: Krosno – Chyrowa – Iwonicz Zdrój
– 2015 r. – miłość do Wrocławia zwyciężyła – znów jesteśmy we Wrocławiu
– 2016 r. – podziwiamy nasz kraj z wysoka, wyjeżdżając kolejką linową na Kasprowy Wierch i zwiedzając Zakopane
– 2017 r. – wyruszyliśmy na czterodniową wyprawę na d nasze morze, zwiedzając Gdynię, Gdańsk, Westerplatte
– 2018 r. – udaliśmy się do serca Polski i zwiedzaliśmy naszą stolicę – Warszawę
– 2019 r. – znów wybieramy się na rajd pieszy na południe Polski, planujemy pokonać trasę z Muszyny na Wierchomlę i Jaworzynę do Krynicy.
Praca w sklepiku szkolnym to wyzwanie i odpowiedzialność, dlatego funkcję sprzedawców mogą pełnić tylko ci uczniowie, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych, uzyskują co najmniej dobrą oceną z matematyki i nie boją się ciężkiej pracy.
Dziękujemy wszystkim opiekunom spółdzielni, opiekunom podczas wycieczek, paniom przygotowującym kanapki, a przede wszystkim uczniom systematycznie pracującym podczas przerw i wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do funkcjonowania i rozwoju naszej spółdzielni – w szczególności Pani Dyrektor za zainicjowanie utworzenia Spółdzielni Uczniowskiej „FENIKS” i wspieranie jej rozwoju podczas tych wszystkich lat oraz pani prezes Fundacji Annie Bulka oraz zastępcy fundacji panu Lubasowi, a także całemu zarządowi Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie za walkę o byt małych spółdzielców w szkołach i krzewienie wśród nich idei spółdzielczości.
Jako opiekun Spółdzielni Uczniowskiej „FENIKS” dziękuję naszym rodzimym spółdzielcom, Zarządowi z obecną tu prezes Bożeną Górską i Radzie Nadzorczej.

Skip to content