Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gminny program rewitalizacji

Miasto i gmina Tuchów przystąpiły do opracowania Programu rewitalizacji na lata 2016 – 2020. Z jednej strony jest to niezbędny dokument, który pozwoli nam w nowej perspektywie unijnej sięgnąć po środki na ważne projekty z zakresu szeroko pojętej infrastruktury społecznej, z drugiej – stwarza szansę, by prace nad dokumentem były okazją do wspólnej refleksji nad tym, co – szczególnie w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej – jest pilne do zrealizowania.
Gminny program rewitalizacji
Bardzo zależy mi, jako burmistrzowi Tuchowa, żebyśmy nie myśleli wyłącznie o projektach infrastrukturalnych, ale abyśmy w naszej wspólnej refleksji o rozwoju Tuchowa pamiętali o budowaniu solidarnej, lokalnej tożsamości; o znajdowaniu rozwiązań dla sytuacji i zjawisk trudnych w naszych małych społecznościach. Bardzo zależy mi, żebyśmy wkroczyli w nowy etap budowania współpracy i wzajemnej odpowiedzialności za los naszych małych, lokalnych wspólnot i wspólnoty całej gminy; żebyśmy z nową energią tworzyli obywatelskie społeczeństwo Tuchowa z troską i odpowiedzialnością za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia, pomocy, naszego braterskiego zainteresowania.

Opracowywaniu dokumentu towarzyszyć będzie proces konsultacji. Chciałbym, żeby był on wielostopniowy i zaangażował jak największą liczbę mieszkańców Tuchowa. To Wy, Państwo wiecie najlepiej, czego najbardziej potrzeba w każdej miejscowości, przysiółku, na każdej ulicy. Chcemy, by powstający dokument był okazją do poznania Państwa potrzeb i oczekiwań.

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która pozwoli nam pełniej zorientować się w potrzebach i oczekiwaniach lokalnych wspólnot, a także lepiej zdiagnozować te obszary, które w największym stopniu potrzebują zewnętrznego wsparcia.

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Adam Drogoś
Burmistrz Tuchowa

Więcej informacji o Gminnym programie rewitalizacji znajdą Państwo na podstronie DLA MIESZKAŃCÓW.

Skip to content