Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kiełbasa tuchowska i wiejska tuchowska na Liście produktów tradycyjnych

Kolejne 15 produktów z Małopolski trafiło na Listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich są dwa produkty z gminy Tuchów: kiełbasa tuchowska i kiełbasa wiejska tuchowska produkowane przez Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski „Sajdak” Sp.j. oraz Zakład Masarski „Amigos” Wędliny z Burzyna.

Działająca przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Rada ds. Produktów Tradycyjnych została powołana do merytorycznej oceny wniosków o wpis na ministerialną Listę produktów tradycyjnych. Jej członkowie, pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Kozaka, sprawdzają czy dany produkt spełnia wymagania określone w ustawie rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Pozytywnie ocenione podczas posiedzenia rady wnioski zostają przesłane do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie ostatecznie zostaje podjęta decyzja o wpisaniu produktu na listę.

Na Liście produktów tradycyjnych znajduje się obecnie aż 149 produktów z Małopolski.

Serdecznie gratulujemy!


Kiełbasa tuchowska
Receptura wyrobu kiełbasy tuchowskiej była pilnie strzeżona i przekazywana z pokolenia na pokolenie, a największą sławą produkt cieszył się w pierwszych dziesięcioleciach XX w. Pierwotnie kiełbasa tuchowska sprzedawana była na jarmarku, gdzie obok siebie przy straganach swoje wyroby oferowali znani tuchowscy masarze. Jak podkreślają wytwórcy sekret tkwi w jakości mięsa – do jej produkcji używa się mięsa wieprzowego i wołowego oraz tłuszczu wieprzowego w odpowiednich proporcjach, a dla uzyskania lepszej smakowitości i trwałości, kiełbasę tuchowską wędzi się dwa razy – w tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem bukowym lub olchowym, a na koniec się ją schładza.

Kiełbasa wiejska tuchowska
Jak podkreślają wytwórcy sekret wyrobu tkwi w jakości mięsa – kiełbasę wiejską robiło się zaraz po uboju, więc mięso było jeszcze ciepłe. W efekcie końcowym uzyskiwało się na przekroju kiełbasy charakterystyczne szare oczko, z różową obwódką. Kiełbasa ta wędzona jest w tradycyjnej wędzarni opalanej drewnem bukowym lub olchowym.

Skip to content