Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o złożeniu oferty na realizację zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje o złożeniu w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego przez Fundację Dzieło Miłosierdzia w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Link do oferty: https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1710885,oferty-zlozone-w-2020-r.html

Skip to content