Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inwestycje drogowe

Trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Chopina w Tuchowie. W wyniku remontu wykonany zostanie nowy chodnik wzdłuż ulicy, a także wykonana zostanie nowa nakładka asfaltowa.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej i bezpieczne przejścia dla pieszych

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie poinformował, że uchwałą nr 501/19 z dnia 28.03.2019 r. zostało zatwierdzone do realizacji (w 2019 r.) w trybie inicjatyw samorządowych zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 o łącznej długości 120 mb w m. Tuchów ul. Tarnowska – etap III oraz przejść dla pieszych w ciągu DW 977 w m. Tuchów, Zabłędza”.
Udział Województwa określony został na kwotę 145 000,00 zł.

Chodniki przy drogach powiatowych

Rada Powiatu Tarnowskiego dnia 12 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wydzielenia środków budżetowych na dotację dla gmin w 2019 r. na budowę chodników. Wysokość dotacji przypadająca na Gminę Tuchów to kwota 136 050,00 zł. W ramach tego zadania wykonane zostaną odcinki chodników przy drogach powiatowych na ul. Leśnej i ul. Partyzantów.

Osobom oraz instytucjom zaangażowanym w pozyskanie tych środków serdecznie dziękujemy!

Skip to content