Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inwestycje rozpoczęte

Rozpoczęły się prace przy dwóch ważnych inwestycjach na terenie gminy Tuchów. Pierwsza z nich to budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach, a druga adaptacja budynku szkoły w Lubaszowej na mieszkania komunalne z częścią biurową.

Zadanie pn. „Budowa wiejskiego ośrodka kultury w Siedliskach (w miejscu istniejącego budynku domu ludowego)” realizuje firma Dalmine – Krzysztof Więcek za cenę brutto 973 062,56 PLN. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Inwestycja obejmuje roboty rozbiórkowe (wyburzenie budynku oraz wywóz materiałów z rozbiórki), a następnie budowę obiektu wraz z wszystkimi instalacjami oraz zakup wyposażenia i urządzeń. Wykonane zostaną także chodniki, podjazdy i nowe ogrodzenie. Zagospodarowane zostanie otoczenie budynku, w tym tereny zielone. W wyniku realizacji tego zadania powstanie wiejski ośrodek kultury, który będzie wykorzystywany przez lokalną społeczność.
Planowany termin zakończenia prac to kwiecień 2013 roku.

Budowa WOK w Siedliskach
Prace rozbiórkowe przy WOK w Siedliskach

Budowa WOK w Siedliskach
Roboty ziemne przy WOK w Siedliskach

Wykonawcą drugiego przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku szkoły na mieszkania komunalne z częścią biurową” jest firma Samson Sp. z o.o. z Niedomic. Koszty realizacji zadania zamkną się w kwocie 2 289 935,07 PLN. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Funduszu Dopłat.
Inwestycja związana jest głównie z robotami ogólnobudowlanymi-wykończeniowymi wewnątrz obiektu (tynki, podłogi i posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu poddasza). Wykonana zostanie elewacja obiektu oraz wszystkie instalacje. Na zewnątrz powstanie droga dojazdowa, chodnik, miejsca parkingowe. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia powstanie 20 lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni 955,47 m2.
Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2013 roku.

Budowa mieszkań komunalnych w Lubaszowej
Budowa mieszkań komunalnych w Lubaszowej

Budowa mieszkań komunalnych w Lubaszowej
Budowa mieszkań komunalnych w Lubaszowej

Skip to content