Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jak palić czysto węglem?

Wielkimi krokami zbliża się w naszych domach okres grzewczy. Zanim wnioski gminy Tuchów o dotację na wymianę pieców zostaną pozytywnie zweryfikowane, zachęcamy już dzisiaj do zapoznania się z informacjami na temat tego jak palić czysto węglem.

Zachęcamy do przeczytania artykułu na portalu czysteogrzewanie.pl.

Efek­tywne, eko­no­miczne spa­la­nie węgla i drewna jest wtedy, gdy komin nie dymi pra­wie wcale. Bo dym to palny skład­nik (min. 30%) każ­dego opału. Skoro paliwo wyla­tuje komi­nem, to nie dało tyle cie­pła, ile powinno.

Ludzie nagmin­nie nie potra­fią spa­lać węgla i drewna, bo nikt nigdy ich tego nie uczył. Jest kilka metod na czyst­sze spa­la­nie węgla i drewna, w kolej­no­ści od najprostszej:
– dokła­da­nie mniej­szymi por­cjami,
– pale­nie kro­czące,
– roz­pa­la­nie od góry.

Już pierw­sza z nich sprawi, że twój komin prze­sta­nie wście­kle kop­cić i zakle­jać się smołą oraz sadzą, a sto­su­jąc roz­pa­la­nie od góry będziesz palić prak­tycz­nie bez dymu i bez zaglą­da­nia do kotłowni przez kilka-kilkanaście godzin. Wszyst­kie metody zostały dokład­niej opi­sane w artykule – kliknij tutaj, aby go przeczytać!

Szczególnie polecamy metodę rozpalania od góry – kliknij, aby przeczytać instrukcję.

UWAGA: Każdy użytkownik kupując urządzenie grzewcze powinien je eksploatować w sposób zgodny z dołączoną przez producenta instrukcją obsługi, co obejmuje również typ i jakość stosowanych paliw. Inna eksploatacja może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika oraz być przyczyną awarii czy utraty gwarancji udzielonej na kocioł c.o.

Skip to content