Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o wyniku postępowania

Burmistrz Tuchowa informuje o wyniku postępowania na realizacje zadania pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1832/2, wraz z koncepcją przebudowy i rozbudowy istniejącego zaplecza technicznego na boisku sportowym w Tuchowie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1832/2, wraz z koncepcją przebudowy i rozbudowy istniejącego zaplecza technicznego na boisku sportowym w Tuchowie” informuję, że wpłynęła tylko jedna oferta cenowa złożona przez Pracownię Projektową ARCHITEKT mgr inż. arch. Agnieszka Jadrny Gawron na kwotę 54 120 zł brutto.
W związku z powyższym, że wykonawcą przedmiotowego zadania będzie firma Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż. arch. Agnieszka Jadrny Gawron za kwotę 54 120 zł brutto.

Skip to content