Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JAWOR – Program pożyczkowy na termomodernizację dla osób fizycznych

Informujemy, iż w dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

Zachęcamy do skorzystania z dni otwartych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, które odbędą się wyjątkowo przez 2 dni – 20 i 21 lipca 2016 r., w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).

Tym razem Dni Otwarte w szczególności dedykowane są dla osób fizycznych, dla których WFOŚiGW w Krakowie uruchamia nowy Program pożyczkowy „Jawor” na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Celem Programu „JAWOR” jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.
Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
– Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
– Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
– Minimalna kwota pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł.
– Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności: wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna, a także wyliczenie:
– ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
– ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
– ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Więcej informacji:
http://www.wfos.krakow.pl/jawor-program-pozyczkowy-na-termomodernizacje-dla-osob-fizycznych

Skip to content