Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adaptacja, aktywność, praca dla osób młodych

Informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. identyfikacja potrzeb uczestników projektu, opracowanie indywidualnego planu działania;
2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia;
3. opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego;
4. warsztaty integracji i rozwoju;
5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego rynku pracy;
6. płatne staże -> 3 lub 6-miesięczne;
7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy;
8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu udziela biuro projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl

Skip to content