Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jubileusz 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie

3 października ponownie byliśmy wszyscy razem… Korytarzami szkolnymi spacerowały duchy założyciela liceum prof. Jana Sajdaka, dyrektora Jana Florkowskiego, prof. Maksymiliana Piątka, prof. Marii Mleko, Józefy Pacany, Kazimierza Majchrowicza… duchy tych, którzy byli mieszały się z tymi, którzy są nadal.

Byli wszyscy, którzy tworzyli i tworzą w dalszym ciągu nasze tuchowskie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, naszą kopernikańską społeczność, naszą małą Ojczyznę… nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy liceum…
Spotkaliśmy się, by uczcić 70-lecie powstania naszej szkoły. Naszej… tych, którzy odeszli, którzy pozostali, którzy uczniami są od 1 września tego roku i którzy noszą ją we wdzięcznych sercach od kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat…
Uroczystość rozpoczęło złożenie kwiatów przez nauczycieli, uczniów i absolwentów na grobach naszych nauczycieli w Tuchowie i okolicy. O godzinie 13.00 w kościele św. Jakuba ks. biskup dr Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej, wspólnie z innymi kapłanami koncelebrował mszę św. Z kościoła, podążając za sztandarem liceum, udaliśmy się na tuchowski rynek, by wspólnie zatańczyć poloneza.

Kolejny etap uroczystości odbył się już w szkole. Przybyło wielu absolwentów, emerytowani nauczyciele i pracownicy aktualnie zatrudnieni oraz władze. Naszymi gośćmi byli m.in.: prof. Antoni Florkowski – syn pierwszego dyrektora i nauczyciela fizyki Jana Florkowskiego, ks. biskup Andrzej Jeż, Maria Maniak – wieloletnia dyrektorka liceum, Michał Wojtkiewicz – poseł na Sejm RP, Urszula Blicharz – dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, Adam Drogoś – burmistrz Tuchowa, Ryszard Wrona – przewodniczący Rady Miejskiej, radni powiatowi: Bogdan Płachno, Mieczysław Kras, Andrzej Słowik, a także dr Andrzej Mężyk, znawca historii ziemi tuchowskiej oraz Elżbieta Srebro ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, proboszcz parafii św. Jakuba ks. Alfons Górowski, kapłani, redemptoryści. Radę Rodziców przy LO reprezentowali: Beata Steindel oraz Tomasz Bernal. Obecni byli także inni rodzice naszych obecnych uczniów.

Padło wiele bardzo miłych słów dla naszego liceum. W przemówieniach podkreślano bardzo wysoki poziom nauczania i wychowania w naszej szkole. Trud włożony w edukację procentuje po latach i z perspektywy czasu można go lepiej docenić. Liceum to jednak nie tylko nauka. To młode lata, chwile pierwszych uniesień serca, nawiązywania przyjaźni, wycieczek, rywalizacji sportowej, rozwijania swych zainteresowań teatralnych, muzycznych czy innych. To różne wydarzenia wpisujące się w dziedzictwo historyczne, kulturowe, naukowe naszego miasta. To wszystko od zawsze uczniowie znajdowali w tuchowskim liceum.
„Kopernik” to szkoła pokoleniowa, uczą się w niej już wnuki pierwszych absolwentów. Najlepszym tego dowodem była śpiewana przez mamę, córkę i wnuczkę w części artystycznej piosenka „Ech mała”. Liceum to „Ta nasza młodość”, na którą teraz patrzymy z perspektywy serca zapominając to co złe, wydobywając to, co dobre.

Ile razem dróg przebytych?
Ile ścieżek przedeptanych?
Ile deszczów, ile śniegów
wiszących nad latarniami?
Twe oczy jak piękne świece,
a w sercu źródło promienia.
Więc ja chciałbym twoje serce
ocalić od zapomnienia…

Przeszliśmy razem wiele dróg. Prostych i krętych. Korytarzami liceum przeszło wiele twarzy, które dziś wspominamy z największym sentymentem… Pamiętamy. Ocalamy od zapomnienia. A potem… „Niech żyje bal”… i zabawa do rana.
Dziękujemy Wam za Waszą obecność, że byliście z nami ciałem i duchem, że znów mogliśmy się wszyscy poczuć jak wtedy, gdy byliśmy uczniami, pracownikami tuchowskiego ogólniaka.
Dziękujemy też wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania naszej uroczystości. Władzom, sponsorom, rodzicom, uczniom, absolwentom. Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu!

Część artystyczną przygotowały nauczycielki języka polskiego: Anna Broniek, Iwona Sandecka i Mirosława Tomasik wraz z uczniami liceum. Gościnnie wystąpił zespół Pokolenia prowadzony przez Ewę Stanisławczyk. W jego składzie wielu naszych absolwentów!

Kilka piosenek, które towarzyszyły naszej uroczystości:
– Twarze, twarze, wyk. Irena Santor
– Ech mała, wyk. Maryla Rodowicz
– Niech żyje bal, wyk. Maryla Rodowicz
– Ta nasza młodość, wyk. Halina Wyrodek i Piwnica pod Baranami
– Ocalić od zapomnienia, wyk. Marek Grechuta

Skip to content