Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kapliczka odrestaurowana

W czwartek 22 września br. zostały odebrane prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1901 r. przy ul. Mickiewicza w Tuchowie, na działce nr 2086/52.

Na zadanie to gmina Tuchów pozyskała w 2016 r. środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczka” w wysokości 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to: 15 600,00 zł brutto.

Kapliczka ta nie jest objęta indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, natomiast wpisana jest do Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Tuchów, przyjętej zarządzeniem Burmistrza Tuchowa nr 258/2014 z dnia 02.10.2014 r.

Dodatkowo warto dodać, że Władysław Sukiennik odnowił figurkę Maryi, a Jan Lachowicz wykonał aureolę do figurki. Prace te wykonane zostały bezpłatnie. Dziękujemy!

Podczas odbioru obecni byli: Genowefa Tokarczyk – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, Rafał Rąpała – kierownik referatu gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, Lubosz Karwat – konserwator dzieł sztuki, przedstawiciel wykonawcy oraz Jerzy Odroniec – radny Rady Miejskiej w Tuchowie, inicjator remontu kapliczki.

Skip to content