Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1832/2 w Tuchowie

Burmistrz Tuchowa informuje, że podpisana została umowa związana z realizacją zadania pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 1832/2, wraz z koncepcją przebudowy i rozbudowy istniejącego zaplecza technicznego na boisku sportowym w Tuchowie”.

Umowa została podpisana pomiędzy Gminą Tuchów a Pracownią Projektową ARCHITEKT mgr inż. arch. Agnieszka Jadrny Gawron na kwotę 54 120 zł brutto.
Termin realizacji zadania został określony na dzień 15.12.2016 roku.

Skip to content