Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs Foto – Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych, Oddział w Tarnowie, ogłasza konkurs fotograficzny „Foto – Natura 2000”, pod patronatem Regionalnego Konserwatora Przyrody w Krakowie.

Konkurs organizowany jest przy współpracy z Wydziałem Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – Oddział w Starym Sączu, Tarnowskim Centrum Kultury oraz Nadleśnictwami: Gromnik, Piwniczna, Nawojowa i Stary Sącz.
Konkurs poświęcony jest tematyce przyrodniczej związanej z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000, która stanowi podstawę ochrony przyrody w Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.
Najcenniejsze przyrodniczo tereny znajdujące się we wschodniej części województwa małopolskiego, które wchodzą w skład Obszarów Natura 2000, stały się tematem konkursu fotograficznego FOTO-NATURA 2000.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób zajmujących się amatorsko fotografią. Zdjęcia konkursowe mają być wykonane na terenie Europejskiej Sieci Obszarów Natura 2000, znajdujących się na terenie powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.
Fotografie konkursowe należy nadsyłać do dnia 1 października 2009 roku, do siedziby Wydziału Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie – Oddział w Tarnowie, natomiast rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w Tarnowskim Centrum Kultury w dniu 9 października 2009 roku.

Załączniki:
Regulamin
Załącznik Nr 1

Skip to content