Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lokalna Akademia Lidera

Do 24 lipca 2009r. trwa rekrutacja do udziału w nowej inicjatywie Centrum Animacji Społecznej „Horyzonty” dedykowanej lokalnym liderom.

Do Lokalnej Akademii Lidera może zgłosić się każdy członek organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej, z terenu partnerskich gmin, który chce nauczyć się twórczo wyrażać swoje liderstwo, wzmocnić liderskie kompetencje i razem z zespołem opowiedzieć społeczności lokalnej o swoich marzeniach, planach, o swojej organizacji, grupie i o tym jak wiele lokalnie zależy od ludzi z „nadmiarem optymizmu”. Akademia rusza 31 lipca 2009r. Inicjatywie patronuje samorząd Miasta i Gminy Tuchów.

Pomysł Akademii zrodził się w oparciu o doświadczenia i opinie Grantobiorców programu „Działaj lokalnie”. Wielu z nich mówi o potrzebie wsparcia liderów lokalnych organizacji poprzez udostępnienie im niezbędnej wiedzy, umiejętności. Akcentują potrzebę promocji liderów oraz działań przez nich podejmowanych wśród lokalnej społeczności, potrzebę wspólnego świętowania osiągnięć ich organizacji.
Stąd też w programie Lokalnej Akademii Lidera m.in.: szkolenia wyjazdowe dla liderów, wizyty studyjne, spotkania z animatorami z całej Polski, debaty oxfordzkie – o liderstwie – z udziałem młodzieży, cykl imprez, wernisaży, warsztatów, wystaw organizowanych przez uczestników Akademii w swoich społecznościach. W Akademii chcemy uczyć się twórczo wyrażać liderstwo poprzez strój, głos, ruch, teatr, malarstwo, organizację czasu, w nowy sposób mówić w przestrzeni publicznej o lokalnych animatorach, kim są, co robią. Przede wszystkim zaś zapewnić uczestnikom Akademii samodzielność w ich rozwoju. Inicjatywa trwać będzie do grudnia 2009r.
Wzmacniając osobisty kapitał ludzki i społeczny liderów, Akademia chce rozwijać potencjał lokalnych organizacji pozarządowych a także pomóc grupom nieformalnym w przekształcenie się w podmioty trzeciego sektora.
Akademię rozpoczyna szkolenie wyjazdowe na Jamnej w dniach 31 lipiec – 2 sierpień 2009r.
Wszelkich informacji zasięgnąć można również pod numerem telefonu: 666 231 407 oraz na stronie internetowej CAS „Horyzonty”.
Projekt „Lokalna Akademia Lidera” dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Skip to content