Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs na najlepsze inicjatywy społeczne z udziałem OSP FLORIANY

Ruszył Ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów FLORIANY! Głównym celem konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach:
– infrastruktura
– bezpieczeństwo
– środowisko i ekologia,
– estetyka przestrzeni publicznej,
– edukacja,
– sport, rekreacja i turystyka,
– kultura, tradycja,
– aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
– integracja społeczna,
– innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do internetu,
– współpraca zagraniczna.

Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Skip to content